Strona: Zarządzanie zasobami ludzkimi / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi uzyskują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w organizacjach optymalnej polityki personalnej. Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy na temat metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, socjologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych aspektów. Słuchacze wzmocnią swoje kompetencje interpersonalne w obszarze budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i negocjacji. W efekcie absolwenci przygotowani zostają do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji. Mogą także wykonywać zawód konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel studiów

Głównym założeniem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Studenci w trakcie realizowanych zajęć mają możliwość nie tylko zgłębiania aktualnej wiedzy, ale także praktycznego doskonalenia metod oraz technik z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, nowoczesnych systemów ocen pracowniczych (Assessment Center), rozwoju pracowników, zarządzania talentami, czy też motywowania i wynagradzania. Dodatkowo studia obejmują zajęcia umożliwiające Uczestnikom doskonalenie kompetencji miękkich oraz zaznajomienie się z szerszym kontekstem zarządzania zasobami ludzkimi obejmującym jego wymiar strategiczny, organizacyjny, techniczny (narzędzia informatyczne) oraz socjologiczny.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi we wszystkich typach organizacji. W szczególności studia te kierowane są do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (wszystkich szczebli) lub pretendujących do takich stanowisk, aktualnych i potencjalnych liderów zespołów, pracowników działów personalnych lub osób pośrednio stykających się w swojej działalności z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, np. doradców zawodowych i personalnych, pracowników służb socjalnych, konsultantów, szkoleniowców, trenerów. Studia te kierowane są także do osób, które skończyły studia i pragną podjąć pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Ramowy plan studiów

 • Moduł 1. Prawo pracy – wybrane zagadnienia
 • Moduł 2. Zarządzanie kompetencjami
 • Moduł 3. Administrowanie kadrami, organizacja pracy działu personalnego
 • Moduł 4. Rozwój pracowników. Zarządzanie talentami i wiedzą
 • Moduł 5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Moduł 6. Motywowanie do pracy
 • Moduł 7. Doskonalenie „miękkich” kompetencji związanych z kierowaniem
 • Moduł 8. Socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Moduł 9. Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 183 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Cena:
  • 2 900 zł (semestr I: 1 450 zł, semestr II: 1 450 zł),
  • 2 700 zł (semestr I: 1 350 zł, semestr II: 1 350 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu (soboty i  niedziele)

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (w formach interaktywnych), z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję