Project manager

W 2020 r. ponad 30% PKB światowego będzie wytwarzane w formule projektowej. Aktualnie w większości branż obserwuje się rosnąca rolę projektów. Przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe dostrzegają coraz częściej korzyści ze stosowania tego typu podejścia w realizacji swoich celów. W Polsce wciąż jednak brakuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami. Studia Project Manager adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami. Osobom z doświadczeniem pozwolą doskonalić posiadane kompetencje. Tym na początku drogi umożliwią natomiast profesjonalne włączenie się w realizację projektów. Zatem jeżeli:

 • realizujesz projekty, ale chcesz doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie,
 • nie masz doświadczenia w realizacji projektów, ale interesuje Cię kariera w branżach, które wykorzystują tego typu podejście,
 • chcesz poznać najbardziej efektywne techniki i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami,
 • chcesz poznać nowych ludzi i nawiązać kontakty branżowe,

to studia podyplomowe Project Management są Twoim najlepszym wyborem.

pmanager.jpg

Korzyści

 • możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
 • możliwość przygotowania do egzaminów certyfikujących: IPMA D, IPMA AGILE, IPMA zrównoważone zarządzanie projektami,
 • kompleksowe podejście do zarządzania projektami, obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz kontekstowe,
 • innowacyjny model dydaktyczny, oparty na najlepszych doświadczeniach uczelni amerykańskich i brytyjskich oraz studiach MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach reprezentowanych przez uczestników,
 • doświadczona kadra dydaktyczna składająca się z pracowników akademickich oraz praktyków zarządzania projektami,
 • praktyczne zajęcia prowadzone w dominującej części w trybie warsztatowym lub laboratoryjnym,
 • inspirujące spotkania ze znanymi praktykami zarządzania projektami,
 • prace dyplomowe przygotowywane w grupach w oparciu o realizowane case study,
 • kształcenie oparte na międzynarodowych standardach zarządzania projektami, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2, a także podejściu zgodnym z Agile Manifest,
 • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych, takich jak MS Project, MS Sharepoint, Jira.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania projektami oraz wdrażania orientacji projektowej organizacji. Uczestnicy poznają nowoczesne podejścia do zarządzania projektami (w tym unikatowe takie jak IPMA AGILE), metody i techniki zarządzania projektami oraz organizacją zorientowaną projektowo. Dodatkowo przygotowani zostaną do obsługi nowoczesnych programów informatycznych wspomagających planowanie i realizację projektów zarówno w ramach zwinnych jak i kaskadowych metodyk zarządzania.

Absolwent studiów zdobywa kwalifikacje umożliwiające podejmowanie różnych ról w procesie wdrożenia nowego produktu. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne obejmują obszary związane z zarządzaniem przebiegiem projektu oraz wdrażaniem orientacji projektowej organizacji. W szczególności dotyczą podstawowej wiedzy na temat podejść kaskadowych i zwinnych, a także kompetencji z zakresu zarządzania cyklem życia projektu, kompetencji behawioralnych, prawnych oraz finansowych. Uzupełnieniem tej wiedzy są moduły dotyczące optymalizacji środowiska wewnątrzorganizacyjnego pod kątem przebiegu projektów.

Ramowy plan studiów

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami:
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami (wykład: 4h)
  • Przegląd metodyk i podejść do zarządzania projektami (wykład: 4h)
  • Inspiracje w zarządzaniu projektami (wykład: 4h)
  • Inspiracje w zarządzaniu projektami (wykład: 4h)
 • Zarządzanie cyklem życia projektu:
  • Inicjacja projektu (warsztaty: 8h)
  • Planowanie projektu (warsztaty: 16h)
  • Controlling i kontrola projektu (warsztaty: 8h)
  • MS Project (laboratoria: 16h)
  • MS Sharepoint (laboratoria: 16h)
 • Zwinne zarządzanie projektem:
  • Metodyka Scrum + Jira (laboratoria: 16h)
  • Podejście IPMA AGILE (warsztaty: 8h)
 • Kompetencje behawioralne:
  • Przywództwo i zarządzanie zespołem (warsztaty: 8h)
  • Negocjacje (warsztaty: 8h)
 • Kompetencje prawne:
  • Kontrakty i claim management (warsztaty: 16h)
 • Kompetencje finansowe:
  • Analiza finansowa projektu (warsztaty: 8h)
  • Rachunkowość zarządcza projektu (warsztaty: 16h)
 • Kompetencje kontekstowe:
  • Projektowanie modelu fazowego projektu (warsztaty: 8h)
  • Projektowanie organizacji zorientowanej projektowo (warsztaty: 16h)
  • Systemowe zarządzanie portfelem projektów (warsztaty: 8h)
  • Społeczna odpowiedzialność w organizacji zorientowanej projektowo (warsztaty: 8h)
 • Seminarium (konsultacje: 4h) 

Możliwe jest zorganizowanie warsztatów przygotowujących do egzaminów certyfikujących International Project Management Association. Warsztaty te są dodatkowo płatne, a ich koszt uzależniony będzie od liczby uczestników.

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 204 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 499 zł (płatne w dwóch ratach)
  • 3 299 zł (płatne w dwóch ratach) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej
 • Uwagi:
  • zajęcia mają formę warsztatową, odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra

Trenerzy to osoby z doświadczeniem w zakresie wdrażania nowych produktów oraz zarządzania projektami. Reprezentują zarówno środowisko akademickie, jak i przemysł, umiejętnie łącząc inspiracje teorią ze znajomością realiów różnych sektorów. Potrafią nie tylko dzielić się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą, ale także umiejętnie wydobywać potencjał uczestników, pozwalając na osiągnięcie efektu synergii, który znacząco podnosi skuteczność procesu kształcenia.

Jacek Strojny

dr Jacek Strojny
Koordynator kierunku

Adiunkt, Katedra Ekonomi, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 2006 roku obronił pracę doktorską na temat zarządzania w małej i średniej firmie.

Więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe w zakresie reorganizacji przedsiębiorstw (organizacja produkcji, systemy motywacyjne, systemy zarządzania projektami, lean management).
Od 2002 r. prowadzi kursy w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania projektowego oraz obsługi oprogramowania MS Project. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń komercyjnych oraz współfinansowanych ze środków UE. Prowadził także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania – współpraca z uznanymi uczelniami m.in. w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.
Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości, w tym 20 monografii.


Łukasz Barszcz

mec. Łukasz Barszcz

Absolwent wydziału prawa UMCS w Lublinie filia w Rzeszowie. Od 2006 roku prowadzący własną Kancelarię adwokacką. W ramach prowadzonej Kancelarii, obsługiwał/obsługuje znaczące na lokalnym rynku firmy prowadzące działalność gospodarczą w różnorodnym zakresie w tym w zakresie branży deweloperskiej, motoryzacyjnej, usługowej, etc.

Więcej

W ramach prowadzonej Kancelarii, obsługiwał/obsługuje znaczące na lokalnym rynku firmy prowadzące działalność gospodarczą w różnorodnym zakresie w tym w zakresie branży deweloperskiej, motoryzacyjnej, usługowej, etc.


Agnieszka Jedrusik

dr inż. Agnieszka Jędrusik

Zawodowo związana z przemysłem, pracuje na stanowisku Program Managera. Ponadto od lat współpracuje ze środowiskiem akademickim. Obecnie Adiunkt, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w 2015 roku obroniła pracę doktorską na temat technologii cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718.W 2018 ukończyła studia EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, projektów z technik definiowania i harmonogramowania projektu oraz zarządzania projektem produkcyjnym. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku oraz podejście warsztatowe.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa jako Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Project Manager IPMA Polska. Certyfikowany Project Manager IPMA level C oraz Prince Practitioner.
W wolnych chwilach miłośniczka tanecznej Zumby oraz pływania.


Tomasz Leśniowski

Tomasz Leśniowski

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Magister prawa) oraz studiów podyplomowych IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu na kierunku Europeistyka. Wykładowca Studiów MBA Polsko – Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Wydziale Zarządzania Uniwerytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Od wielu lat współpracuje z firmami z różnych branż w obszarze zarządzania projektami.

Więcej

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w szkoleniach biznesowych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym projektami B&R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg metodyki PCM (Project Cycle Management). Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Tworzył projekty odpowiadające zdiagnozowanym wspólnie z klientem potrzebom. Zarządzał portfelem projektów dofinansowanych z UE. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award 2011.
Od 2009 r. jest Licencjonowanym Trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. A oraz Certyfikat Prince2Foundation (P2F). Jest członkiem stowarzyszenia IPMA Polska oraz asesorem Nagrody Polish Project Excelence Award. Otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce.
Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno – szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów.
Jako Prezes Zarządu IPMA Polska, jest odpowiedzialny za obszary związane z projektami UE i B&R, działalnością gospodarczą, edukacją, treningami, licencjami trenerskimi. Ponadto jest członkiem zarządu, Dyrektorem ds. Rozwoju oraz konsultantem i trenerem w firmie szkoleniowo-doradczej zajmującej silną pozycję na rynku ogólnopolskim w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami.
W wolnych chwilach pasjonuje się historią i architekturą średniowiecza.


Sabina Rokita

dr Sabina Rokita 

Doktor nauk ekonomicznych (specjalność: Rachunkowość), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Adiunkt Politechniki Rzeszowskiej w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej oraz w zarządzaniu finansami projektów.

Więcej

Od 2001 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia z tej tematyki. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz współautorka książek: „Rachunkowość. Teoria i zadania” i „Rachunkowość zarządcza”. Posiada również kilkunastoletnią praktykę gospodarczą w obszarze rachunkowości i zarządzania finansami m.in. projektów unijnych (konsultacje i ostateczne zatwierdzanie budżetów projektów składanych na konkursy, zapewnianie płynności finansowej w projektach, monitoring finansowy, wnioski o płatność, sprawozdania z przebiegu realizacji projektów w części finansowej).


maciej_rzasa.png

mgr inż. Maciej Rząsa

Inżynier, programista, Scrum Master. Pracuje w firmie TextMaster. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych z różnych dziedzin (tłumaczenia, turystyka, telewizja, recycling) oraz w tworzeniu i rozwijaniu zespołów. Brał odpowiedzialność za różne części procesu wytwarzania oprogramowania – od komunikacji z interesariuszami przez implementację po wdrożenia i utrzymanie. Od lat pracuje w międzynarodowym, rozproszonym geograficznie środowisku.

Więcej

Interesuje się zwinnym podejściem do tworzenia oprogramowania i uważa, ze umożliwia ono tworzyć produkty odpowiadające na potrzeby klienta w sposób na najlepsze wykorzystanie mocnych stron zespołu.
Prowadzi zajęcia dotyczące zwinnego zarządzania projektami w formie wykładów, laboratoriów i projektów na studiach licencjackich i magisterskich z zarządzania. Gościnnie wykłada również na kierunkach technicznych (informatyka, automatyka).
Aktywnie zaangażowany w społeczność branżową. Współorganizator Rzeszów Ruby User Group – lokalnych spotkań poświęconych programowaniu. Prelegent podczas informatycznych konferencji branżowych (zarówno krajowych jak i międzynarodowych).
W wolnym czasie wspina się, chodzi po górach i czyta książki. Interesuje się historią.


Justyna Stecko

dr Justyna Stecko

Adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła dysertację doktorską z zakresu nauk humanistycznych, specjalność: etyka. Ponadto absolwentka studiów „Psychologia Zmian Postaw i Zachowań" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest również coachem – certyfikat Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” (Uniwersytet Jagielloński Wszechnica).

Więcej

Zajęcia prowadzi w formie warsztatów, konwersatoriów jak również wykładów na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania. Promotorka licznych prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Autorka kilkudziesięciu publikacji zarówno w polskich jak i zagranicznych periodykach. Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Sekretarz czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” oraz członek redakcji: „Modern Management Review”.
Prywatnie mama Kaliny i Mikołaja.


Jolanta Stec-Rusiecka

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania,  Politechnika Rzeszowska. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu (2015).

Więcej

Obecnie Doświadczenie w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” nr projektu WND-POKL.08.02.02-18-001/08 (koordynator zadania nr 8) oraz Public Policy Living Laboratory (projekt transgraniczny, finansowany z funduszy strukturalnych) / INTERREG 1.2. oraz w latach 2009 – 2010 współrealizacja projektu SPINAKER wiedzy – regionalny program wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Współpraca w ramach projektu „Innowacje organizacyjne” nr POKL.08.02.01-10-001/12 (doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstw). Posiada doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i wdrożeniach w szczególności w zakresie doradztwa, zarządzania projektami i budżetowania, przedsiębiorczości, finansowania działalności gospodarczej oraz zarządzania jakością. Assessor w „Polish Project Excellence Award”.
Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Zajęcia w formie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych prowadzi z obszarów zarządzania zasobów ludzkich, podstawy przedsiębiorczości, zarządzanie projektami, zarządzanie personelem w projekcie. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania.
Główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami oraz społecznej odpowiedzialności organizacji.


Agnieszka Trojnar

mgr inż. Agnieszka Trojnar

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem. Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział: Kolegium Zarządzania i Finansów, „Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim” w ramach Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich oraz absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych.

Więcej

Z branżą IT związana od 2009 r. obecnie zaangażowana w budowanie i realizację strategii rozwoju firmy Aberit. Zaangażowana w zarządzanie dużymi projektami informatycznymi w firmie, jak również w projektowanie strategii dobór narzędzi do grupy docelowej, umiejętnie łącząc wiedzę informatyczną z kompetencjami w zakresie zarządzania projektami. Doradca kluczowych klientów ds. strategii rozwoju wspomaganej rozwiązaniami informatycznymi.
Koordynator kilku wewnętrznych, jak również w kooperacji międzynarodowej, projektów B+R, w tym rozwiązań z branży medycznej. Audytor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, certyfikowany Project Manager IPMA, certyfikowany Menedżer Komercjalizacji Innowacji, certyfikowany SCRUM Master. Od kilku lat również skutecznie prowadzi audyty procesów sprzedażowych i innych procesów operacyjnych. Miała okazję współpracować m.in. z takimi klientami jak: BGK, Arkus&Rmet, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Axtone, Matrix, Conres, Johnson, Escape Fitness, Hotel Prezydencki, Polfa Rzeszów, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, itp. Autorka i współautorka wielu publikacji branżowych, w tym m.in.:

 • „Scrum - o tym jak „rutyna” poprawia jakość życia i równoważy rozwój w Firmie IT”. Jakość życia a zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych problemów zarządzania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej; 2016
 • Raport Interaktywnie.com Agencje Interaktywne 2014 - wypowiedzi eksperta; 2014

Prelegentka na wielu konferencjach, w tym również zagranicznych prowadzonych w jęz. angielskim.
Prywatnie: pasjonatka zdrowego żywienia i stylu życia, pilatesu i snowboardu. Krzewi kulturę zdrowego żywienia i ochrony zdrowia wzbogaconą współczesną wiedzą i doświadczeniem, jak również nowoczesnymi technologiami informatycznymi.


Krzysztof Witkowski

mgr inż. Krzysztof Witkowski

Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego (1991). Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. . Absolwent studiów podyplomowych i kursów z zakresu finansów oraz zarządzania projektami.

Więcej

Posiada certyfikaty zarządzania projektami: Certified Senior Project Manager IPMA lev. B, Prince 2 Practitioner.
Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami oraz współpracował z zespołami projektowymi m.in.: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Urząd Miejski w Jaworznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl S.A.. Kierował projektami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i zwinnych metodyk zarządzania projektami.
Autoryzowany trener IPMA Polska. Asesor konkursu IPMA Project Excellence Award oraz Polish Project Excellence Award. Od 2005r. kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Prowadzi kursy zarządzania projektami, również przygotowujące do certyfikacji IPMA na poziomach A, B, C, D.
Zainteresowania; lotnictwo, jazda na rowerze, narciarstwo, snowboard.


Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, w 2005 roku obronił pracę doktorską na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Uczestnik grantów finansowanych ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, głównie skoncentrowanych na problematyce opracowania i realizacji strategii innowacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego wynikające z aktywności w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu oraz współpracy z przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego.
W wolnych chwilach jeździ na rowerze, czyta, spędza czas z rodziną.


Roman Zajdel

dr inż. Roman Zajdel

Adiunkt, Katedra Informatyki i Automatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej, w 1998 roku obronił pracę doktorską na Politechnice Wrocławskiej na temat sterowania robotem mobilnym przy pomocy logiki rozmytej i sieci neuronowych.

Więcej

Prowadzi zajęcia w formie laboratoriów, ćwiczeń i wykładów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich z modułów związanych ze sztuczną inteligencją oraz wykorzystania narzędzi IT w projektach. Promotor blisko 100 prac inżynierskich i magisterskich.
Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Autor licznych artykułów, głównie w zagranicznych czasopismach naukowych.
Ponad 10 lat prowadził licencjonowane szkolenia z produktów firmy Microsoft. Od 2017 roku prowadzi zajęcia z modułu Systemy IT w projektach II dla studentów Wydziału Zarządzania.


Beata Zatwarnicka-Madura

dr Beata Zatwarnicka-Madura

Adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Pracę doktorską obroniła na temat Technik sprzedaży osobistej w marketingowym modelu komunikacji. Posiada między innymi certyfikat trenera biznesu  i NLP Practitioner.

Więcej

Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu marketingu, szczególnie: autoprezentacja, psychologia obsługi klienta, techniki sprzedaży, perswazja w komunikacji, wystąpienia publiczne, przywództwo w zespole. Wykorzystuje aktywne metody nauczania: warsztat, dyskusja, konwersacja, prezentacja, demonstracja, odgrywanie ról, symulacja. Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych.
Autorka 2 książek i współautorka kilku książek, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Kierownik lub wykonawca kilkunastu projektów badawczych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego: Modern Management Review i Humanities and Social Sciences.
Od 2009 do 2016 r. pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju na Wydziale Zarządzania PRz. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw z różnych branż głównie w zakresie aktywizacji sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, prezentacji handlowych dla np. takich klientów, jak: PKO SA, PKO BP, RCMB (Majster SA), Giewont Sp. z o.o. Była ekspertem w kilku konkursach na najlepsze w Polsce firmy, produkty i usługi. Jest członkiem członek Rady Nadzorczej Spółki AERO – PRz Spółka z o.o.
Pasjonatka podróży, miłośniczka kotów, kontemplatorka niezwykłych widoków, entuzjastka jogi.


Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję