Strona: Project Manager / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Project Manager

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Obecnie zdecydowanie ponad 30% PKB światowego będzie wytwarzane w formule projektowej i udział ten ciągle rośnie. Aktualnie w większości branż obserwuje się rosnącą rolę projektów. Przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe dostrzegają coraz częściej korzyści ze stosowania tego typu podejścia w realizacji swoich celów. W Polsce wciąż jednak brakuje specjalistów w zakresie zarządzania projektami. Wybierając studia podyplomowe Project Manager Uczestnik stawia na kompetencje niezbędne każdemu współczesnemu pracownikowi i każdej organizacji. W szczególności oferujemy:

 • możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy,
 • możliwość dodatkowego przygotowania do egzaminów certyfikujących: IPMA student, IPMA D, GPM (jeśli znajdą się osoby chętne),
 • kompleksowe podejście do zarządzania projektami, obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne,
 • innowacyjny model dydaktyczny, oparty na najlepszych doświadczeniach uczelni amerykańskich i brytyjskich oraz studiach MBA, ukierunkowany na kształcenie poprzez rozwiązywanie realnych problemów w organizacjach reprezentowanych przez uczestników (możliwość pracy na realnym projekcie z danej organizacji),
 • doświadczona kadra dydaktyczna składająca się z pracowników akademickich z doświadczeniem praktycznym oraz praktyków zarządzania projektami,
 • praktyczne zajęcia prowadzone w dominującej części w trybie warsztatowym lub laboratoryjnym,
 • inspirujące spotkania ze znanymi praktykami zarządzania projektami,
 • prace dyplomowe przygotowywane w zespołach oraz na podstawie studiów przypadków wybranych przez uczestników studiów,
 • kształcenie oparte na międzynarodowych standardach zarządzania projektami, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2, GPM, scrum,
 • przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych, takich jak MS Project, MS Sharepoint, Jira.

pmanager.jpg

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania projektami oraz wdrażania orientacji projektowej organizacji. Uczestnicy poznają nowoczesne podejścia do zarządzania projektami zwinne i kaskadowe, w tym takie unikatowe jak IPMA AGILE czy GPM. Nabywają także umiejętności stosowania metody i techniki zarządzania projektami oraz organizacją zorientowaną projektowo. Dodatkowo przygotowywani są do obsługi nowoczesnych programów informatycznych wspomagających planowanie i realizację projektów zarówno w ramach zwinnych jak i kaskadowych metodyk zarządzania (MS Project, MS Sharepoint, Jira).

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia Project Manager adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami. Osobom z doświadczeniem pozwolą doskonalić posiadane kompetencje. Tym na początku drogi umożliwią natomiast profesjonalne włączenie się w realizację projektów. Zatem jeżeli:

 • realizujesz projekty, ale chcesz doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie,
 • nie masz doświadczenia w realizacji projektów, ale interesuje Cię kariera w branżach, które wykorzystują tego typu podejście,
 • chcesz poznać najbardziej efektywne techniki i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami?
 • chcesz poznać nowych ludzi i nawiązać kontakty branżowe?

to studia podyplomowe Project Manager są Twoim najlepszym wyborem.

Ramowy plan studiów

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami:
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami (wykład: 4 godz.)
  • Przegląd metodyk i podejść do zarządzania projektami (wykład: 4 godz.)
  • Inspiracje w zarządzaniu projektami (wykład: 4 godz.)
  • Inspiracje w zarządzaniu projektami (wykład: 4 godz.)
 • Zarządzanie cyklem życia projektu:
  • Inicjacja projektu (warsztaty: 8 godz.)
  • Planowanie projektu (warsztaty: 16 godz.)
  • Controlling i kontrola projektu (warsztaty: 8 godz.)
  • MS Project (laboratoria: 16 godz.)
  • MS Sharepoint (laboratoria: 16 godz.)
 • Zwinne zarządzanie projektem:
  • Metodyka Scrum + Jira (laboratoria: 16 godz.)
  • Podejście IPMA AGILE (warsztaty: 8 godz.)
 • Kompetencje behawioralne:
  • Przywództwo i zarządzanie zespołem (warsztaty: 8 godz.)
  • Negocjacje (warsztaty: 8 godz.)
 • Kompetencje prawne:
  • Kontrakty i claim management (warsztaty: 16 godz.)
 • Kompetencje finansowe:
  • Analiza finansowa projektu (warsztaty: 8 godz.)
  • Rachunkowość zarządcza projektu (warsztaty: 16 godz.)
 • Kompetencje kontekstowe:
  • Projektowanie modelu fazowego projektu (warsztaty: 8 godz.)
  • Projektowanie organizacji zorientowanej projektowo (warsztaty: 16 godz.)
  • Systemowe zarządzanie portfelem projektów (warsztaty: 8 godz.)
  • Społeczna odpowiedzialność w organizacji zorientowanej projektowo (warsztaty: 8 godz.)
 • Seminarium (konsultacje: 4 godz.

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 204 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 3 499 zł (płatne w dwóch ratach),
  • 3 299 zł (płatne w dwóch ratach) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • prócz zajęć wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają formę warsztatową i laboratoryjną
  • zajęcia mają formę warsztatową, odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz
Kierownik kierunku

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor uczelni, kierownik Katedry Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Specjalista z zakresu zarządzania projektami, nowoczesnego zarządzania publicznego oraz rozwoju terytorialnego.

Więcej

Autor ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania systemowego, zarządzania rozwojem terytorialnym, analiz wielokryterialnych oraz przedsiębiorczości i innowacji. Prowadzi różnorodne działania we współpracy z podmiotami gospodarki narodowej – przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

Zarządzał lub był zaangażowany w ponad 120 projektów. Jest m.in. asesorem Polish Project Excellence Award, członkiem Rady Programowej International Project Management Association, konsultantem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w sektorze rządowym. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowego podejścia procesowo-projektowego w różnych organizacjach.


adw. Łukasz Barszcz

adw. Łukasz Barszcz

Od 2005 roku wykonuje samodzielnie zawód adwokata. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa cywilnego oraz sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Więcej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego. Brał udział w czynnościach dotyczących upadłości i restrukturyzacji dużych podmiotów gospodarczych. Prowadził obsługi wiodących podmiotów gospodarczych na rynku podkarpackim z branży deweloperskiej, budowlanej, produkcji materiałów budowanych, odzyskiwania roszczeń, motoryzacyjnej, wdrażania projektów finansowanych ze środków pozyskanych w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Brał udział w realizacji inwestycji, które na stałe się wpisały się w krajobraz miasta Rzeszowa. Współtworzył od podstaw projekty biznesowe m.in. jednej z największych na terenie Polski wypożyczalni samochodów, opracowując system odzyskiwania wierzytelności z tytułu OC sprawcy i innych kosztów związanych z działaniem tego podmiotu. Współdziałał z licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, wspierając je w zakresie pomocy prawnej czy prowadząc analizę ich działań pod kątem legalności i zgodności z prawem.

Jako adwokat sprawował patronat nad liczną grupą aplikantów, których część samodzielnie wykonuje zawód adwokata. Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego a także, przez kilka kadencji, Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.


dr inż. Anna Gładysz

dr inż. Anna Gładysz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Absolwentka kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Wykładowca i trener wielu szkoleń z zakresu wykorzystania dedykowanych narzędzi informatycznych w pracy. Specjalizuje się w tworzeniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu projektami oraz logistyce. Pasjonatka rozwiązań praktycznych opartych na empirycznie zweryfikowanej wiedzy.


jedrusik_agnieszka.png

dr inż. Agnieszka Jędrusik

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Przewodnicząca Podkarpackiej Grupy Regionalnej.

Więcej

Jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Doktorat uzyskała w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Ukończyła także studia EMBA oraz studia podyplomowe Menadżer innowacji i transferu wiedzy.

Zawodowo związana na przemysłem motoryzacyjnym, w którym od pięciu lat pracuje jako kierownik projektu. Z Politechniką Rzeszowską współpracuje od siedmiu lat. Posiada certyfikaty m.in.: IPMA C, IPMA D R&D, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner.


mgr Tomasz Leśniowski

mgr Tomasz Leśniowski

Prezes Zarządu International Project Management Association Polska, Członek Zarządu pm2pm Sp. z o. o., Wiceprezes Zarządu GPM EMEA Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy w Tomsystem Sp. z o.o., wykładowca akademicki.

Więcej

Posiada 19-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi oraz w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw. Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Jego doświadczenie obejmuje także zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych. Współtwórca i realizator strategii dla wielu firm. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project Excellence Award (PPEA; 2011). Posiada także 16 lat doświadczenia jako trener biznesu.

Autor wielu programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami, programami i portfelami. Współautor międzynarodowego standardu dla trenerów, konsultantów i coachów IPMA, członek zespołu redakcyjnego edycji polskiej „Zrównoważone zarządzanie projektami. Podręcznik GPM”.

Członek Komitetu Sterującego IPMA CERT, Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat Dyrektora Portfela Projektów IPMA level A, Certified Green Project Manager level B.


dr Agnieszka Pieniążek

dr Agnieszka Pieniążek

Prawnik, politolog, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz Fundacji Instytut Regionalny.

Więcej

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, funduszy szwajcarskich, norweskich oraz budżetu państwa. Koordynator projektów realizowanych w międzynarodowych i transgranicznych partnerstwach, wielokrotnie złożonych z kilkunastu organizacji reprezentujących różne sektory. Jest także ekspertem w komisjach oceny projektów.

Współpracuje z przedsiębiorcami zrzeszonymi w dwóch klastrach, których animatorem jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.


mgr inż. Maciej Rząsa

mgr inż. Maciej Rząsa

Inżynier, programista, Scrum Master związany z firmą Toptal. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych z różnych dziedzin (tłumaczenia, turystyka, telewizja, recycling, rekrutacja) oraz w tworzeniu i rozwijaniu zespołów.

Więcej

Inżynier, programista, Scrum Master związany z firmą Toptal. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych z różnych dziedzin (tłumaczenia, turystyka, telewizja, recycling, rekrutacja) oraz w tworzeniu i rozwijaniu zespołów.

Brał odpowiedzialność za różne części procesu wytwarzania oprogramowania – od komunikacji z interesariuszami przez implementację po wdrożenia i utrzymanie. Od lat pracuje w międzynarodowym, rozproszonym geograficznie środowisku.

Prowadzi zajęcia dotyczące zwinnego zarządzania projektami w formie wykładów, laboratoriów i projektów na studiach licencjackich i magisterskich z zarządzania. Gościnnie wykładał również na kierunkach technicznych (informatyka, automatyka).

Aktywnie zaangażowany w społeczność branżową. Współorganizator Rzeszów Ruby User Group – lokalnych spotkań poświęconych programowaniu. Prelegent podczas informatycznych konferencji branżowych (zarówno krajowych jak i międzynarodowych).

W wolnym czasie wspina się, chodzi po górach i czyta książki. Interesuje się także historią.


mgr inż. Krzysztof Witkowski

mgr inż. Krzysztof Witkowski

Autoryzowany trener IPMA Polska. Asesor konkursu IPMA Project Excellence Award oraz Polish Project Excellence Award. Od 2005 r. kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.

Więcej

Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego (1991). Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. . Absolwent studiów podyplomowych i kursów z zakresu finansów oraz zarządzania projektami. Posiada certyfikaty zarządzania projektami: Certified Senior Project Manager IPMA lev. B, Prince 2 Practitioner. Prowadzi kursy zarządzania projektami, również przygotowujące do certyfikacji IPMA na poziomach A, B, C, D.

Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami oraz współpracował z zespołami projektowymi takich przedsiębiorstw jak Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Urząd Miejski w Jaworznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl S.A..

Kierował projektami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Prywatnie miłośnik lotnictwa, jazdy na rowerze, narciarstwa oraz snowboardingu.


dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych z rozwojem innowacyjności województwa podkarpackiego.

Więcej

Jest doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Realizował liczne projektu, także finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. .

Jest m.in. współautorem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu, był członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję