Strona: Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Co zyskasz studiując na kierunku Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych?

 • zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych,
 • poznasz praktyków z branży,
 • poznasz najnowsze rozwiązania wykorzystywane w praktyce,
 • wykształcisz niezbędne umiejętności.

cyber_001.jpg

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym cyfrowym świecie. Rozwój technologii mobilnych, stosowanie polityki BYOD, zwiększenie znaczenia systemów e-commerce powoduje intensywny wzrost zagrożeń, które wymagają nowego podejścia do ochrony informacji. Brak zapewnienia odpowiednich działań może poważnie zagrozić dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu organizacji. Zaistniała sytuacja wymusza funkcjonowanie odpowiednio przygotowanej kadry odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa w instytucji, która na bieżąco będzie analizować aspekty bezpieczeństwa informatycznego i dostosowywać rozwiązania adekwatne do nowych wymagań. Przyszli administratorzy powinni być zaznajomieni z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem polityki informacji oraz dezinformacji w środowisku elektronicznym.

Słuchacze zaznajomią się z zagrożeniami systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji oraz z możliwościami konfiguracyjnymi infrastruktury sprzętowo-programowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa instytucji.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie w stanie sprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,  wskazać najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony bezpieczeństwa informacji, a także projektować i wdrażać systemy bezpieczeństwa informacji. Zdobędzie umiejętności pozwalające na analizę przyczyn i przebiegu procesów, a także zjawisk społecznych, które umożliwią formułowanie własnych opinii. Wykorzysta również wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności.

Ramowy plan studiów

 • Audyt informatyczny
 • Ataki cybernetyczne - studia przypadków
 • Bezpieczeństwo informatycznych systemów infrastruktury krytycznej
 • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - projekcja zagrożeń
 • Eksploatacja i bezpieczeństwo systemów bazodanowych
 • Internet - informacja, dezinformacja, manipulacja
 • Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych
 • Nowoczesne metody monitoringu włamań w systemach teleinformatycznych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Ochrona sieci komputerowych
 • Podstawy prawne cyberprzestrzeni w UE oraz Polsce
 • Strategia ochrony cyberprzestrzeni Polski
 • Testy penetracyjne aplikacji webowych, systemów i sieci
 • Współczesne koncepcje bezpieczeństwa
 • Zarządzanie incydentami - SOC oraz CERT
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 250 zł, sem. I: 1 600 zł, sem. II: 1 650 zł (absolwenci PRz)
  • 3 650 zł, sem. I: 1 800 zł, sem. II: 1 850 zł

Uwagi:

 • Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie hybrydowym w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz
Kierownik kierunku

Profesor uczelni, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył Akademię Młodych Dyplomatów.
Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Uczestnik Laboratorium Idei - Prezydenckiego Programu Eksperckiego Kancelarii Prezydenta RP (2012-2013), a także ekspert w Biurze Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP (2014-2015). Pracował dla Jana Kułakowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego (2006-2009).

Więcej

Prowadził badania naukowe we Włoszech (Ca’Foscari University of Venice, 2014), Szwajcarii (University of Geneva, 2014), Niemczech (Deutsches Institute Wirtschaftsforschung w Berlinie 2015, Freie Universität Berlin 2016, Humboldt Universität w Berlinie 2018). Jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017-2019). Uczestniczył w projektach badawczych MNiSW. Jest autorem ponad 60 samodzielnych artykułów naukowych, a także 2 monografii. Współpracuje w charakterze recenzenta z zagranicznymi oraz polskimi czasopismami naukowymi. Redaktor naczelny „Energy Policy Studies”. Ekspert NAWA (od 2020), NCBiR (od 2019), Research Executive Agency (REA) of the European Commission (od 2020), a także starszy specjalista Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (2021). Pomysłodawca oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju".

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję