Strona: Menedżer ryzyka | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Menedżer ryzyka

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Studia podyplomowe Menedżer ryzyka pozwolą na uzyskanie kompetencji umożliwiających sprawne identyfikowanie, kwantyfikowanie, ocenianie i zarządzanie narażeniem na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, szkody lub straty, z którymi boryka się organizacja w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Pozwoli również na nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających realizację takich obowiązków menedżera ryzyka jak: koordynacja, przydzielanie zasobów i podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia, zminimalizowania, monitorowania i kontrolowania prawdopodobieństwa i/lub wpływu niefortunnych zdarzeń lub maksymalizacji korzyści z inwestycji lub działania. 

Studia podyplomowe przyczynią się również do budowania świadomości, iż Menedżer ryzyka zawsze powinien uwzględnić identyfikację dwóch rodzajów zdarzeń: zdarzeń negatywnych, które są klasyfikowane jako ryzyka i zdarzeń pozytywnych, które są klasyfikowane jako szanse, a proces ten umożliwi: 

 • zrozumienie obecnej sytuacji organizacji (kontekst organizacji), 
 • zidentyfikowanie rodzajów ryzyk i szans, na które narażona jest organizacja, 
 • zmierzenie potencjalnych ryzyk/szans pod względem prawdopodobieństwa i wielkości wpływu, 
 • zdefiniowanie działań, aby zareagować w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód lub zmaksymalizowania korzyści płynących z możliwości, 
 • monitorowanie postępu działań. 

Studia podyplomowe przygotują również do opracowanie planu, jak najszybszego przywrócenia normalności, jeśli wydarzy się coś złego.  

Menedżer ryzyka

Cel kształcenia

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z: 

 • Praktycznym przyswojeniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętnością samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętnością samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Menedżer ryzyka skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk i zainteresowanych problematyką. 

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie ryzykiem ISO 31000:2018 
 • Zarządzanie procesami 
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach 
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania 
 • Decyzyjność menedżera w warunkach ryzyka 
 • Komputerowe narzędzia analizy ryzyka w organizacji 
 • Metody identyfikacji ryzyka 
 • Ryzyko finansowe 
 • Menedżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 
 • Otoczenie prawne organizacji i ryzyko prawne 
 • Psychologia ryzyka 
 • Ryzyko relacji z otoczeniem 
 • Ryzyko w bezpieczeństwie informacji 
 • Ryzyko zawodowe i techniczne 
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem 
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych 
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym 
 • Zarządzanie ryzykiem, a zarządzanie kryzysowe 

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania: 
  • 2 semestry, 231 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 3 400 zł (semestr I: 1 700 zł, semestr II: 1 700 zł),  
  • 3 200 zł (semestr I: 1 600 zł, semestr II: 1 600 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej. 
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele (wykłady, ćwiczenia, projekty). 

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję