Strona: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Popyt na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Wraz z rozwojem prawnej ochrony zatrudnionych w środowisku pracy oraz rozpowszechnianiem się zintegrowanych systemów zarządzania wzrasta zapotrzebowanie na pracowników świadomych nowoczesnych rozwiązań z zakresu BHP, prawa pracy, ergonomicznych metod organizacji stanowisk pracy, metod oceny ryzyka zawodowego i zwalczania zagrożeń oraz organizacji pracy służb BHP. Jakość służb BHP ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i usługowych oraz trwałości i stabilności warunków pracy, dlatego też każdy specjalista BHP musi ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:

 • uzyska uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora BHP,
 • pogłębi wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, realizacji działań i kierowania zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • zdobędzie umiejętności niezbędne do audytowania i wdrażania procesów opartych na ISO 45001,
 • pozna zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy,
 • nabędzie kompetencje kontroli pracy, analizowania zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych, a także organizowania i prowadzenia specjalistycznych szkoleń BHP,
 • uzyska możliwość budowania i poszerzania sieci relacji zawodowych, tak obecnie ważnych na rynku pracy i w codziennej aktywności zawodowej.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel studiów

Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje starszego inspektora BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy skierowane są do:

 • osób pracujących lub planujących rozpoczęcie pracy w służbach BHP i chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
 • specjalistów BHP dążących do podniesienia swoich kwalifikacji,
 • właścicieli oraz kadry kierowniczej sprawujących nadzór nad kwestiami BHP w swoich firmach, w tym także zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania BHP,
 • osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostarczania rozwiązań związanych z BHP.

Ramowy plan studiów

 • Prawo pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Dydaktyka ogólna oraz nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Normalizacja i certyfikacja systemów i wyrobów
 • Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania BHP
 • Seminarium
 • Praktyka

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 316 godz. (w tym: 36 godz. praktyk).
 • Koszt studiów:
  • 2 900,- zł (semestr I: 1 150 zł, semestr II: 1 750 zł), 
  • 2 700 zł (semestr I: 1 050 zł, semestr II: 1 650 zł)  dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele (wykłady, ćwiczenia, laboratoria).

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję