Strona: Podyplomowe studia menedżerskie / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania PRz

Podyplomowe studia menedżerskie

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Uczestnicy studiów uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania różnymi funkcjami organizacji. W czasie studiów zostaną rozwinięte kompetencje menedżerskie, które ułatwią podejmowanie trafnych decyzji oraz podniosą skuteczność i efektywność działań w różnych obszarach w organizacji. Uczestnicy w czasie studiów rozwijają także umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu, absolwenci będą mogli rozwijać kariery zawodowe w różnych typach organizacji. Są oni przygotowani do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia prowadzone są przez wykładowców mających duże doświadczenie biznesowe i akademickie. Wykorzystanie w czasie zajęć case study, dyskusji, projektów indywidualnych i zespołowych wspomaga networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami i przygotowuje ich do realizacji przyszłych zadań.

Slider: Podyplomowe studia menedżerskie

Cel kształcenia

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji niezbędnej do prawidłowego realizowania zadań w obszarze zarządzania funkcjami organizacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania na różnych szczeblach. Zapoznają się z nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania marketingowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami i procesami.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Podyplomowe studia menedżerskie adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą nabyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach. Kompleksowe podejście pozwala kształcić profesjonalnych liderów, przygotowanych do sprawnego realizowania funkcji kierowniczych na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach różnych typów.

Ramowy program studiów

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Analiza strategiczna
 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Style i techniki kierowania
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie marketingowe

 • Nowoczesne formy komunikacji
 • Marketing w Internecie
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie marką
 • Wystąpienia publiczne

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Elementy prawa pracy
 • Polityka personalna
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem

Zarządzanie finansami

 • Podstawy analizy finansowej
 • Podstawy rachunkowości
 • Budżetowanie
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami

Zarządzanie projektami i procesami

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami biznesowymi

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania: 
  • 2 semestry,  196 godzin zajęć dydaktycznych.
 • koszt sutudiów:
  • 2 900 zł (płatność w dwóch ratach),
  • 2 700 zł (płatność w dwóch ratach) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele).

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów (w formach interaktywnych) i laboratoriów, z wykorzystaniem technik multimedialnych, a także w formie prezentacji działań praktycznych.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa
Kierownik kierunku

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych z rozwojem innowacyjności województwa podkarpackiego. Jest m.in. współautorem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Więcej

Jest doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Realizował liczne projektu, także finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu, był członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję