Strona: Zarządzanie finansami i controlling menedżerski | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Zarządzanie finansami i controlling menedżerski

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Absolwent uzyskuje kompetencje  w zakresie metod i technik zarządzania finansami i controllingu, które są niezbędne dla rozwoju współczesnych organizacji zarówno sektora prywatnego jak i publicznego. Poznaje on różne obszary zarządzania, dzięki czemu może pełnić wiele funkcji, od specjalistycznych po zarządcze (w tym najwyższego kierownictwa). Atutami absolwenta są: - kompleksowe przygotowanie do zarządzania obejmujące aspekty metodyczne, behawioralne oraz organizacyjne, a także przygotowanie do obsługi podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie.

pmanager.jpg

Cel studiów

Zasadniczym celem studiów jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr różnych organizacji należących do sektora prywatnego i publicznego do sprawnego funkcjonowania we współczesnych warunkach. Absolwenci uzyskają wszechstronne kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi zarządzania finansami i controllingu, umożliwiających osiąganie podmiotom, w których pracują wysokiej skuteczności i efektywności.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, którzy zajmują się zarządzaniem finansami oraz controllingiem w różnych organizacjach sektora prywatnego i publicznego, a także do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z taką działalnością.

Ramowy plan studiów

 • Wprowadzenie do zarządzania finansami i controllingu menedżerskiego
  • Ład korporacyjny – 4 godz.
  • Przegląd dobrych praktyk – 12 godz.
 • Systemowe zarządzanie
  • Planowanie strategiczne i controlling strategii – 16 godz.
  • Planowanie i controlling procesów – 8 godz.
  • Planowanie i controlling projektów – 16 godz.
  • Projektowanie i organizacja systemu informowania kierownictwa – 8 godz.
  • Controlling menedżerski – 8 godz.
 • Kompetencje finansowe
  • Budżetowanie – 16 godz.
  • Rachunkowość zarządcza – 16 godz.
  • Analiza efektywności przedsięwzięć i organizacji – 16 godz.
  • Sprawozdania finansowe – 16 godz.
 • Kompetencje prawne
  • Zamówienia publiczne – 8 godz.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne – 8 godz.
  • Prawo handlowe – 16 godz.
  • Prawo kontraktowe – 16 godz.
 • Informatyczne wsparcie kontroli zarządczej
  • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu – 16 godz.

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 204 godz. zajęć dydaktycznych.
 • Koszt studiów:
  • 3 999 zł (semestr I: 1 799,50 zł, semestr II: 2 199,50 zł),
  • 3 799 zł (semestr I: 1 699,50 zł, semestr II: 2 099,50 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • prócz zajęć wprowadzających, wszystkie pozostałe zajęcia mają formę warsztatową i laboratoryjną
  • zajęcia mają formę warsztatową, odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz

dr hab. Jacek Strojny, prof. PRz
Kierownik kierunku

Profesor uczelni, kierownik Zakładu Zarządzania Projektami na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Jest m.in. asesorem Polish Project Excellence Award, członkiem Rady Programowej International Project Management Association, konsultantem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wdrażania metodyki zarządzania projektami w sektorze rządowym oraz ekspertem Związku Miast Polskich w zakresie wdrożenia systemu monitorowania usług publicznych.

Więcej

Autor ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania procesami i projektami, zarządzania publicznego, analiz wielokryterialnych oraz przedsiębiorczości i innowacji. Konsultant i trener współpracujący z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Zrealizował ponad 120 projektów naukowych, B+R, reorganizacyjnych, informatycznych oraz inwestycyjnych. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowego podejścia procesowo-projektowego.


adw. Łukasz Barszcz

adw. Łukasz Barszcz

Od 2005 roku wykonuje samodzielnie zawód adwokata. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa cywilnego oraz sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Więcej

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego. Brał udział w czynnościach dotyczących upadłości i restrukturyzacji dużych podmiotów gospodarczych. Prowadził obsługi wiodących podmiotów gospodarczych na rynku podkarpackim z branży deweloperskiej, budowlanej, produkcji materiałów budowanych, odzyskiwania roszczeń, motoryzacyjnej, wdrażania projektów finansowanych ze środków pozyskanych w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Brał udział w realizacji inwestycji, które na stałe się wpisały się w krajobraz miasta Rzeszowa. Współtworzył od podstaw projekty biznesowe m.in. jednej z największych na terenie Polski wypożyczalni samochodów, opracowując system odzyskiwania wierzytelności z tytułu OC sprawcy i innych kosztów związanych z działaniem tego podmiotu. Współdziałał z licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, wspierając je w zakresie pomocy prawnej czy prowadząc analizę ich działań pod kątem legalności i zgodności z prawem.

Jako adwokat sprawował patronat nad liczną grupą aplikantów, których część samodzielnie wykonuje zawód adwokata. Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego a także, przez kilka kadencji, Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.


dr inż. Anna Gładysz

dr inż. Anna Gładysz

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Absolwentka kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Wykładowca i trener wielu szkoleń z zakresu wykorzystania dedykowanych narzędzi informatycznych w pracy. Specjalizuje się w tworzeniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu projektami oraz logistyce. Pasjonatka rozwiązań praktycznych opartych na empirycznie zweryfikowanej wiedzy.


dr Maria Kubacka

dr Maria Kubacka

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Adiunkt w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej

Absolwentka kierunku Informatyka Wydziału Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. Wykładowca i trener wielu szkoleń z zakresu wykorzystania dedykowanych narzędzi informatycznych w pracy. Specjalizuje się w tworzeniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu projektami oraz logistyce. Pasjonatka rozwiązań praktycznych opartych na empirycznie zweryfikowanej wiedzy.


mgr Ewa Markiewicz, MBA, DBA

mgr Ewa Markiewicz, MBA, DBA

Doctor of Business Administration, doktor w dyscyplinie praktycznego zarządzania organizacjami. Manager ds. Strategicznego Rozwoju i Technologii w Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Wykładowca akademicki, trener biznesu i zarządzania projektami, coach i mentor kompetencji w obszarze komunikacji i facylitacji.

Więcej

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej w dziedzinach Zarządzania Projektami, Zarządzania oraz Marketingu, jak również Executive MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie nowoczesnego zarządzania potwierdzony tytułem Doctor of Business Administration.

Manager z wieloletnią praktyką zawodową w obszarze zarządzania operacyjnego. Kompleksowo wspiera firmy w rozwoju i wydajnym funkcjonowaniu, nadzorując kluczowe obszary biznesu - aktualnie obszar R&D. Odpowiada za budowanie strategii rozwoju, podnoszenie efektywności poprzez transformacje i wdrażanie zmian w organizacjach. Jest praktykiem ciągłego doskonalenia i certyfikowanym Lean Six Sigma Black Belt - (TUV)® & LQ Cert®. Propaguje także nowoczesną, praktyczną wiedzę w zakresie Lean Management i Production. Trener umiejętności praktycznych niezbędnych do efektywnego zarządzania organizacją przyszłości.

Doświadczenie menedżerskie rozwijała w środowisku międzynarodowym (m.in. USA, UK, Włochy) w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży lotniczej, poligraficznej oraz linii technologicznych dla przemysłu spożywczego. Współpracowała m.in. z koncernem Rolls-Royce, Collins Aerospace/UTAS, Goodrich, Pratt & Wittney.

Od 2018 r. współpracuje ze środowiskiem akademickim jako wykładowca Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Project Manager. Równolegle dzieli się wiedzą praktyczną podejmując rolę trenera biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w wymiarze tradycyjnym i zwinnym. W tym obszarze posiada certyfikaty: PMP® PMI, IPMA® Level C, AGILE PM® Practitioner oraz Risk Management M_O_R®.

Największą radości i satysfakcję przynosi jej rozwój pracowników i studentów potwierdzony ich sukcesami.

Prywatnie miłośniczka starego kina, spacerów i tańców latynoskich.


mgr inż. Krzysztof Witkowski

mgr inż. Krzysztof Witkowski

Autoryzowany trener IPMA Polska. Asesor konkursu IPMA Project Excellence Award oraz Polish Project Excellence Award. Od 2005 r. kierownik merytoryczny i wykładowca studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie.

Więcej

Ukończył z wyróżnieniem Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego (1991). Prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. . Absolwent studiów podyplomowych i kursów z zakresu finansów oraz zarządzania projektami. Posiada certyfikaty zarządzania projektami: Certified Senior Project Manager IPMA lev. B, Prince 2 Practitioner. Prowadzi kursy zarządzania projektami, również przygotowujące do certyfikacji IPMA na poziomach A, B, C, D.

Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami oraz współpracował z zespołami projektowymi takich przedsiębiorstw jak Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Urząd Miejski w Jaworznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGNiG SA, Grupa Nowy Styl S.A..

Kierował projektami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i zwinnych metodyk zarządzania projektami.

Prywatnie miłośnik lotnictwa, jazdy na rowerze, narciarstwa oraz snowboardingu.


dr inż. Dariusz Wyrwa

dr inż. Dariusz Wyrwa

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej

Jest doświadczonym konsultantem biznesowym i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy, planowania dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej. Był konsultantem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ukończył kurs facylitatorów prowadzony przez Fundację Partners Polska.

Realizował liczne projekty, także te finansowane ze środków krajowych, funduszy Unii Europejskiej oraz fundacji krajowych i zagranicznych. Współpracował m.in. z Podkarpackim Klubem Biznesu, INNpuls Sp. z o.o., BD Center Sp. z o. o., Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Pełnił funkcję prezesa zarządu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie, wiceprezesa Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu. Był także członkiem rady nadzorczej Dreams Come True Sp. z o.o.

Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki zarządzania oraz raportów i dokumentów strategicznych i operacyjnych związanych głównie z rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacyjności województwa podkarpackiego.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję