Strona: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci staną się ekspertami z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Będą posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu kształtowania treści stosunku pracy, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, elastycznych form zatrudnienia, czasu pracy i jego praktycznych aspektów oraz urlopów pracowniczych i inne przerw w pracy. Nabędą umiejętności odnośnie interpretowania aktów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz będą potrafić analizować mechanizmy powodujące rozdźwięk pomiędzy prawem w znaczeniu normatywnym a prawem w działaniu. Podyplomowe Studia Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowują uczestników do podjęcia pracy w administracji publicznej i gospodarczej, zwłaszcza zaś w działach służb pracowniczych oraz biurach doradztwa personalnego, działach bhp, a także w Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapoznanie ich z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, orzecznictwem sądowym oraz wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów praktycznych występujących w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji i podniesienia efektywności działań pracowników.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia adresowane są do osób zajmujących się w pracy zawodowej problematyką prawa pracy, działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracowników działów bhp, pracodawców i wszystkich innych osób, zainteresowanych tą problematyką.

Ramowy plan studiów

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Czas pracy i jego praktyczne aspekty
 • Działalność socjalna pracodawcy
 • Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy
 • Kształtowanie treści stosunku pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracownika
 • Umowy o pracę - rodzaje, zawieranie i rozwiązywanie umów
 • Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy
 • Wprowadzenie do prawa pracy
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
 • Zarządzanie zasobami pracy 
 • Bezrobocie i zatrudnianie cudzoziemców
 • Dokumentacja pracownicza
 • Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy
 • Obowiązki podatkowe pracownika i płatnika
 • Obsługa programu kadrowo - płacowego Symfonia
 • Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy           
 • Psychologia pracy
 • Roszczenia pracownicze i system rozstrzygania sporów
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 194 godz. zajęć dydaktycznych
 • Koszt studiów:
  • 3 200 zł (semestr I: 1 450 zł, semestr II: 1 750 zł), 
  • 3 000 zł (semestr I: 1 350 zł, semestr II: 1 650 zł) - dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Uwagi:
  • zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele (wykłady, ćwiczenia).

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję