Strona: Biznes w gospodarce cyfrowej | Studia podyplomowe | Rzeszów / Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Biznes w gospodarce cyfrowej

Korzyści płynące z podjęcia studiów

Ukończenie studiów podyplomowych to nie tylko kolejny etap edukacji, który można odnotować w CV. To również czas, który może znacząco wpłynąć na rozwój zawodowy, dzięki temu że Uczestnik studiów na możliwość:

 • zdobycia nowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ugruntowania i usystematyzowania posiadanych już informacji,
 • poznania technik rozwoju kompetencji menedżerskich, co nie tylko pozwala na poprawę tych umiejętności, ale także będzie zadatkiem do samodzielnej pracy w tym obszarze na przyszłość,
 • rozwoju różnych rodzajów kompetencji, co wpisuje się w trendy obserwowane w otoczeniu biznesowym, umacniając pozycję konkurencyjną Uczestnika studiów na rynku pracy,
 • wykorzystania aktywnych formy kształcenia (laboratoria, ćwiczenia, projekty), które sprawią, że zarówno wiedza będzie łatwiej przyswajalna, ale także, że każdy Uczestnik będzie miał aktywny wpływ na proces kształcenia,
 • wspólnej edukacji, co stanowi sprzyjającą okoliczność do rozwijania umiejętności współpracy oraz budowania relacji zawodowych i biznesowych.

biznes_w_gospodarce_cyfrowej_744.jpg

Cel kształcenia

Digitalizacja wkracza obecnie w każdy aspekt życia człowieka, co najbardziej uwidacznia się w wymaganiach kompetencyjnych stawianych pracownikom. Również właściciele firm odczuwają potrzebę aktualizacji i usystematyzowania wiedzy z zakresu technologii informatycznych, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. Trend ten został wyznaczony przez rozwój technologii i konkurencję o klienta, a ostatnio wzmocniony przez warunki pandemii. Jednocześnie, presja czasu, złożoność problemów, z którymi trzeba się mierzyć w codziennym życiu zawodowym sprawia, że kompetencje związane z organizacją pracy, współpracą z innymi są równie cenne w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby jest oferta programu kształcenia studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej, których celem jest podniesienie kompetencji Uczestników studiów związanych z posługiwaniem się technologiami informacyjnymi w prowadzeniu biznesu wraz z równoległym doskonaleniem kompetencji menedżerskich.

Adresaci, kryteria kwalifikacji

Studia kierowane są do osób wykorzystujących w swojej pracy zawodowej technologie informacyjne i współpracujących z innymi osobami (współpracownicy, podwładni). Do uczestnictwa w studiach zapraszamy zarówno pracowników sektora małych i średnich firm, ale także jednostek administracji publicznej, którzy dostrzegają potrzebę rozwoju swoich kompetencji we wskazanych obszarach. Równie mile widziani są wśród Uczestników osoby prowadzące małe firmy, szukające inspiracji i możliwości rozwoju swojego biznesu. To także studia dla tych, którzy rozważają założenie własnej działalności gospodarczej lub poszukują pracy w firmach wykorzystujących w swojej działalności potencjał Internetu.

Ramowy program studiów

Semestr 1

 • Bazy i hurtownie danych w biznesie – 20 godz.
 • Etyka biznesu w sieci – 4 godz.
 • Kampania reklamowa w Internecie – 16 godz.
 • Modele w biznesie cyfrowym – 8 godz.
 • Narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania projektami i ryzykiem – 20 godz.
 • Platformy chmurowe w biznesie – 20 godz.
 • Podstawy prawa – 6 godz.
 • Prowadzenie biznesu w sieci a prawo własności intelektualnej – 8 godz.
 • Ryzyko prowadzenia działalności w sieci – 8 godz.
 • Wyzwania zarządzania – 6 godz.

Semestr II

 • Design thinking – 4 godz.
 • Prezentacja i interpretacja danych – 6 godz.
 • Samorozwój – 6 godz.
 • Social media w biznesie – 9 godz.
 • Trening kompetencji kierowniczych – 6 godz.
 • Wybrane problemy cyberbezpieczeństwa w XXI w. – 20 godz.
 • Wybrane techniki eksploracji danych – 20 godz.

Dodatkowe informacje

Przy zapisie na studia podyplomowe należy dostarczyć:

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 187 godz. zajęć dydaktycznych.

Cena:

 • 3 600 zł (semestr I: 1 950 zł, semestr II: 1 650 zł),
 • 3 400 zł (semestr I: 1 850 zł, semestr II: 1 550 zł) dla absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.

Uwagi:

Dołącz do naszych studentów!

Zapisz się na studia.

dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz

dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz
Kierownik kierunku

dr hab. Krystyna Kmiotek, prof. PRz – kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, kierownik studiów podyplomowych Biznes w gospodarce cyfrowej. Naukowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie zdobyła zarówno stopień doktora, jak i doktora habilitowanego. Współpracuje z biznesem jako szkoleniowiec i konsultant.

Więcej

Zainteresowania naukowe rozwija w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, realizując badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. projekt finansowany przez NCN nt. Budowanie zaangażowania pokolenia Y poprzez motywowanie – perspektywa pracodawcy i pracownika), czego dotychczasowym efektem jest ok. 90 publikacji naukowych. Szczegółowa tematyka jej badań obejmie takie zagadnienia jak: motywowanie i zaangażowanie pracowników, digitalizacja HRM, kompetencje pracowników i managerów, przedsiębiorczość, a w ostatnim okresie knowledge hiding oraz error management culture. Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zbiera również na uczelniach zagranicznych, korzystając z możliwości stwarzanych przez program Erasmus oraz podczas dłuższych pobytów stażowych (Jubail University Collage, Jubail, Arabia Saudyjska; Yaşar University, Izmir, Turcja).

Od wielu już lat, jako wykładowca, prowadzi zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne), czy też doskonalenia kompetencji managerskich. Promotor kilku powstających właśnie prac doktorskich oraz recenzent takich prac na innych uczelniach. Wiedzę zdobytą w pracy naukowej wykorzystuje we współpracy z praktyką biznesu jako szkoleniowiec i konsultant. Dotychczasowe projekty zrealizowane dla biznesu dotyczyły opracowania i przeprowadzenia szkoleń z tzw. kompetencji miękkich skierowanych zarówno dla szeregowych pracowników, jak i specjalistów oraz managerów (współpraca zespołowa, doskonalenie kompetencji managerskich, zarządzanie wiekiem, polityka personalna, zarzadzanie czasem), przygotowanie i przeprowadzenie sesji assesment center, przygotowanie i przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników i opracowanie raportów dla firm oraz doradztwo dla firm sektora MSP w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na etapie wdrażania innowacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję