Zarządzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich

Cel studiów

Studia mają na celu kompleksowe przygotowanie kadr do odpowiedniego pozyskiwania i wykorzystywania dostępnych dla Polski środków finansowych, pochodzących głównie ze źródeł europejskich.

Celem ogólnym studiów jest poszerzenie wiedzy zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a także pełną wiedzę w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce oraz zasadach dotyczących prowadzenia, sporządzania, rozliczania merytorycznego i finansowego projektów finansowanych ze środków unijnych.

Aby osiągnąć cel ogólny studiów realizowane będą cele szczegółowe, które mają za zadanie zapoznać i wyposażyć słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • problematyki polityki regionalnej UE i zasad jej finansowania,
 • wyszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć w zależności od typu beneficjenta,
 • możliwości składania wniosków i pozyskiwania pomocy z funduszy europejskich obszaru UE,
 • potencjalnych źródeł finansowania projektów,
 • przygotowywania i rozliczania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzania zespołem projektowym,
 • opracowania formularzy aplikacyjnych,
 • zarządzania projektem.

Profil absolwenta

Studia adresowane będą przede wszystkim do osób związanych zawodowo z pozyskiwaniem funduszy unijnych. W toku studiów słuchaczom zostanie przekazana całkowicie lub częściowo nowa dla nich (albo poszerzona) wiedza i umiejętności wynikające z konstrukcji projektowanego programu. W związku z tym studia adresowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, studentów V roku wszystkich kierunków studiów, a także tych wszystkich, którzy wiążą swoje perspektywy zawodowe z prącą w agendach UE i funduszami UE.

Ramowy plan studiów

Grono wykładowców reprezentuje zarówno teorię, jak i praktykę. Pozwala to na przekazanie wiedzy oraz doświadczeń łączących obie te sfery. Umożliwia również pogłębienie współpracy, z jednej strony, oraz wypracowanie wniosków przydatnych w praktyce, z drugiej strony.

Zajęcia w ramach każdego z bloków tematycznych prowadzone są przez ekspertów z danej dziedziny, przedstawicieli instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy oraz pracowników naukowych.

Bloki i moduły

Wprowadzenie do problematyki funduszy unijnych

 • Programy i fundusze europejskie
 • Polityka społeczna, rynek pracy, przedsiębiorczość
 • Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Fundusze transgraniczne i euroregionalne

Zarządzanie projektem

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzania projektami unijnymi
 • Zarządzanie finansami projektu
 • Plan finansowy i uwarunkowania Biznesplanu
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego

 • Przygotowywanie i składanie wniosku aplikacyjnego
 • Sporządzanie projektów miękkich (I grupa - fakultet)
 • Sporządzanie projektów twardych (II grupa – fakultet)
 • System wyboru projektów

Ewaluacja, monitoring i kontrola projektów

 • Ewaluacja a zarządzanie projektem
 • Ewaluacja w praktyce
 • Monitoring projektów
 • System kontroli środków unijnych
 • Promocja projektu

Blok praktyczno - zaliczeniowy

 • Warsztaty projektowe
 • Przygotowanie projektu
 • Seminarium dyplomowe i egzaminy

RAZEM: 225 godzin

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 225 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 2 800,- zł (I semestr: 1 400,- zł, II semestr: 1400,- zł)
  • 2 500,- zł dla absolwentów PRz
 • Uwagi:
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty, niedziele)

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję