Zamówienia publiczne

Cel studiów

Zamówienia publiczne – studia podyplomowe prowadzone są przez Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza wspólnie z WSPiA, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. 

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy.

Program studiów

Studia trwają 2 semestry.

Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. 

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

Program studiów obejmuje m.in.:

 • System zamówień publicznych RP
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Podstawy prawa cywilnego i handlowego
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Zamówienia sektorowe
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych
 • Umowy w zamówieniach publicznych
 • Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Innowacyjne możliwości realizacji zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych
 • Zrządzanie w sektorze publicznym
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Seminarium dyplomowe

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, budynek "A" - "Collegium Administrativum", pokój Nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz soboty i niedziele w godz. 8.00 - 13.00, tel. 17 867 04 12. 

Dodatkowe informacje: strona WSPiA.

 1. Wymagane dokumenty:
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • podanie na ustalonym formularzu,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGZ S.A. o/Przemyśl).
 1. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 słuchaczy.
 2. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Dodatkowe informacje

Informacji udziela:

 • Dziekanat WSPiA - tel. 17 867 04 12

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Rektorów WSPiA i Politechniki Rzeszowskiej,
 • Certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Czas trwania:

 • Studia trwają 2 semestry.

Cena:

 • 3 900,- zł,
 • Dla absolwentów WSPiA i Politechniki Rzeszowskiej przewiduje się 30% zniżki.

Zajęcia obywają się w soboty i niedziele zjazdowe w budynkach Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji WSPiA w Rzeszowie.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję