Pośrednictwo pracy

Cel studiów

Studia mają na celu profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy – czynnych pośredników pracy do wykonywania zawodu pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 01.05.2004 r. Rozdz.17 art. 91 i 92) i tym samym skutecznej realizacji zadań w zakresie prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy na poziomie powiatu i województwa.

Po ukończeniu studiów słuchacze powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw teoretycznych funkcjonowania rynku pracy
 • zawodoznawstwa
 • poradnictwa edukacyjnego i zawodowego
 • regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, ochrony pracy
 • podstaw teoretycznych i stosowania strategii negocjacyjnych
 • zarządzania informacją zawodową i sporządzania ofert pracy
 • wspierania bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia
 • zasad etycznych pośrednika pracy

Profil absolwenta

Studia adresowane są do czynnych pośredników pracy, z co najmniej rocznym stażem pracy wykonujących zawód pośrednika pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Ramowy plan studiów

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim specjaliści praktycy realizujący poszczególne moduły studiów, a także pracownicy naukowi będący ekspertami w swojej dziedzinie i posiadający umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Grono wykładowców gwarantuje wysoką jakość procesu dydaktycznego i nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu pośrednika pracy w publicznych i niepublicznych instytucjach i agendach rynku pracy.

 • Problematyka rozwoju zasobów ludzkich w aspekcie współczesnego rynku pracy
 • Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na świat pracy
 • Badania rynku pracy
 • Źródła wiedzy o rynku pracy
 • Metodologia badań rynku pracy
 • Segmentacja rynku pracy
 • Rynek pracy a bezrobocie
 • Informacja statystyczna o rynku pracy
 • Podstawowe determinanty przemian rynku pracy
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Struktura bezrobocia oraz jego skutki i przyczyny
 • Metody pozyskiwania informacji ze źródeł pierwotnych i wtórnych
 • Metody ilościowe i jakościowe
 • Przygotowanie narzędzi do pozyskiwania informacji
 • Przetwarzanie danych
 • Sporządzanie raportów i analiz
 • Wybrane zagadnienia działalności gospodarczej
 • Podstawowe mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej
 • Rodzaje i formy działalności gospodarczej
 • Wybrane elementy prawa pracy
 • Prawo do pracy, stosunek pracy
 • Podstawowe obowiązki i prawa pracowników i pracodawców
 • Pośrednictwo pracy
 • Definicje i obowiązujące przepisy prawne
 • Cele, zasady, formy i modele organizacyjne pośrednictwa pracy
 • Etyka pośrednictwa pracy
 • Penetracja rynku pracy
 • Kontakt z pracodawcą
 • Socjotechnika pozyskiwania ofert pracy
 • Poradnictwo i informacja zawodowa
 • Istota wsparcia doradczego osób poszukujących pracy
 • Metody i procedury doradcze
 • Dobór pracownika do oferty pracy
 • Obszary predyspozycji zawodowych i bilanse kompetencji
 • Indywidualne plany działania
 • Zawodoznawstwo
 • Analiza, opisywanie i klasyfikowanie zawodów
 • Budowanie charakterystyki zawodowej klienta
 • Psychologia pracy pośrednika
 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening asertywności
 • Negocjacje
 • Seminarium dyplomowe

Razem: 210 godzin

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 210 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 2 700,- zł (I semestr: 1 350,- zł, II semestr: 1350,- zł)
  • 2 400,- zł dla absolwentów PRz
 • Uwagi:
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty, niedziele)

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję