Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań doradcy zawodowego. Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z teoriami i metodami wyboru zawodu, narzędziami pracy doradcy zawodowego, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw doradztwa zawodowego, zatrudnienia i wykonywania pracy, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz metod badawczych stosowanych w poradnictwie zawodowym i doradztwie karier.

Cele szczegółowe to m.in.: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych, ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych, ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery), opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej, zdobycie i rozwinięcie doświadczenia zawodowego, pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju, ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z dorosłymi.

Poprzez odbycie jednorocznych studiów oraz pomyślnie złożonych egzaminów i zaliczeń a także obronę pracy dyplomowej słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe poszczególnych modułów oraz kierunkowe cele poszczególnych przedmiotów.

Profil absolwenta

Studia adresowane są do pracowników instytucji rynku pracy, innych instytucji publicznych, zarówno rządowych, jak i samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu a także studentów V roku wszystkich kierunków studiów.

Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego (doradcy kariery) i uwzględniają coraz powszechniejszy międzynarodowy i międzykulturowy kontekst planowania i przebiegu kariery.

Ramowy plan studiów

      Kadra dydaktyczna to przede wszystkim specjaliści praktycy realizujący poszczególne moduły studiów, a także pracownicy naukowi będący ekspertami w swojej dziedzinie i posiadający umiejętność łączenia teorii z praktyką.

      Grono wykładowców gwarantuje wysoką jakość procesu dydaktycznego i nabycie praktycznych umiejętności wykonywania przyszłościowego w UE zawodu doradcy zawodowego (doradcy kariery.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie i problematyka rozwoju zasobów ludzkich w aspekcie współczesnego rynku pracy
 • Globalizacja rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery w Unii Europejskiej
 • Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • Psychologia ogólna człowieka
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia psychologicznego pomiaru
 • Teorie poradnictwa zawodowego i podstawy zawodoznawstwa
 • Orientacja zawodowa a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności -metody opisu zawodów
 • Wybrane metody i techniki badawcze jako narzędzie w pracy doradcy zawodowego
 • Wybrane metody poradnictwa zawodowego
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda edukacyjna
 • Kurs inspiracji
 • Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Technologie informacyjne i informacja zawodowa w zarządzaniu doradztwem karier
 • Aspekty przedsiębiorczości w poradnictwie kariery dla dorosłych
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Doradztwo kariery i ścieżki zawodowej dla młodzieży
 • Seminarium dyplomowe

Razem: 230 godzin

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 2 semestry, 230 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 2 900,- zł (I semestr: 1 450,- zł, II semestr: 1450,- zł)
  • 2 600,- zł dla absolwentów PRz
 • Uwagi:
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty, niedziele)

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję