Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z teoriami i metodami wyboru zawodu, narzędziami pracy doradcy zawodowego, a także z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.

Cele szczegółowe to m.in.: ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego, zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych, ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych, ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery), opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej, zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego, pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju, ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą szkolną i z dorosłymi.

Poprzez odbycie studiów i praktykę oraz pomyślnie złożony egzamin końcowy słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe poszczególnych modułów oraz kierunkowe cele poszczególnych przedmiotów.

Profil absolwenta

Studia adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy po ukończeniu studiów będą pełnić rolę szkolnego doradcy zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (Dziennik Ustaw nr 11 z 2003 roku poz. 114).

Ramowy plan studiów

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przemiany cywilizacyjne we współczesnym świecie i problematyka rozwoju zasobów ludzkich w aspekcie współczesnego rynku pracy
 • Globalizacja rynku pracy a bezrobocie
 • Instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery w Unii Europejskiej
 • Psychologiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • Psychologia ogólna człowieka
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 • Narzędzia psychologicznego pomiaru
 • Teorie poradnictwa zawodowego i podstawy zawodoznawstwa
 • Orientacja zawodowa a doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności -metody opisu zawodów
 • Wybrane metody i techniki badawcze jako narzędzie w pracy doradcy zawodowego
 • Wybrane metody poradnictwa zawodowego
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Metoda edukacyjna
 • Kurs inspiracji
 • Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • Technologie informacyjne i informacja zawodowa w zarządzaniu doradztwem karier
 • Aspekty przedsiębiorczości w poradnictwie kariery dla dorosłych
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Doradztwo kariery i ścieżki zawodowej dla młodzieży
 • Poradnictwo edukacyjne
 • Wybrane narzędzia poradnictwa edukacyjnego
 • Przemiany aksjologiczne wśród młodzieży szkolnej
 • Szkolny system doradztwa zawodowego
 • Narzędzia pomiaru pedagogicznego
 • Poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się
 • Szkolny Ośrodek Kariery
 • Planowanie pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego
 • Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych jako narzędzie szkolnego doradcy zawodowego
 • Seminarium dyplomowe

Razem: 360 godzin

Dodatkowe informacje

 • Przy zapisie należy dostarczyć:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • kserokopia dowodu osobistego
 • Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Czas trwania:
  • 3 semestry, 360 godz. zajęć dydaktycznych
 • Cena:
  • 3 300,- zł
  • 3 000,- zł dla absolwentów PRz
 • Uwagi:
  • Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym (soboty, niedziele)

Dołącz do nas!

Zapisz się na studia.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję