Szkolenie okresowe pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Koszt szkolenia

 • 380,- zł,
 • 330,- zł dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PRz).

Ramowy program szkolenia

Ramowy program szkolenia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) (5 godzin):
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy (2 godziny).
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami (5 godzin):
  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy (4 godziny).
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym (2 godziny): 
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • urządzenia zabezpieczające,
  • środki ochrony indywidualnej.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) (4 godziny - w tym 2 ćwiczeń).
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka (2 godziny).
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp (2 godziny).
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (3 godziny - w tym 2 ćwiczeń).
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (1 godzina).
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego (2 godziny).

Razem: 32 (w tym 4 ćwiczeń).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję